نام استارتاپ: وت پارس

وب سایت: vetpars.com

سال تاسیس: ۱۳۹۱

موضوع: علوم دامپزشکی و حیوانات

نام صاحب استارتاپ: سعید سیری

توضیح بیشتر:
وت پارس ، سایت علمی – خبری دامپزشکی و علوم حیوانات ایران می باشد که به انتشار آخرین اخبار و مقالات ایران و جهان در این حوزه ها می پردازد.

اسفند ۱۴, ۱۳۹۴

وت پارس

نام استارتاپ: وت پارس وب سایت: vetpars.com سال تاسیس: ۱۳۹۱ موضوع: علوم دامپزشکی و حیوانات