این روزها وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک، نرم‌افزارهای موبایل و صنعت مد با هم ترکیب شده و در حال ایجاد تغییر در این حوزه هستند. به همین منظور ما با گردهم آوردن کارشناسان مد، دعوت از کارآفرینان با استعداد و به کارگیری از اخرین روند فن‌آوری این رویداد را برنامه ریزی کرده‌ایم. این برنامه بروی ایده‌‌هایی که به سمت مد و تکنولوژی است تمرکز دارد.

زمان: 

اطلاعات بیشتر: www.modotech.ir

دی ۵, ۱۳۹۵

رویداد کارآفرینی مُد و تک

این روزها وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک، نرم‌افزارهای موبایل و صنعت مد با هم ترکیب شده و در حال ایجاد تغییر در این حوزه هستند. به همین منظور ما با گردهم آوردن کارشناسان مد، دعوت از کارآفرینان با استعداد و به کارگیری از اخرین روند فن‌آوری این رویداد را برنامه ریزی کرده‌ایم. […]