نخستین ایده‎شو دانشگاه سراسری شهرکرد
ایده شو رویدادی است که به شما این فرصت را می دهد تا با بیان ایده خود در بازه زمانی ۳ دقیقه بتوانید ایده تان را ازلحاظ عامه پسند بودن برای حضار و قانع کننده بودن برای داوران فنی و فعالان اقتصادی جهت راه اندازی یک کسب وکار بسنجید.

زمان: ۱۴ آذر ۹۵
اطلاعات بیشتر : msku.ir

آبان ۱۷, ۱۳۹۵

نخستین ایده‎ شو شهرکرد

نخستین ایده‎شو دانشگاه سراسری شهرکرد ایده شو رویدادی است که به شما این فرصت را می دهد تا با بیان ایده خود در بازه زمانی ۳ دقیقه بتوانید ایده تان را ازلحاظ عامه پسند بودن برای حضار و قانع کننده بودن برای داوران فنی و فعالان اقتصادی جهت راه اندازی […]