نام استارتاپ: تایپایران

وب سایت: typeiran.com

سال تاسیس: ۱۳۹۰

موضوع و شاخه فعالیت: مرکز تخصصی تایپ ، خدماتی

نام صاحب استارتاپ: اسدالله خلیلی

توضیح بیشتر:
تایپایران اولین و بزرگترین مرکز تخصصی آنلاین تایپ در کشور است، که با فضاسازی مناسب بین تایپیست و کارفرما، همچنین عضویت تایپییست های غیرحضوری از سراسر ایران، نخستین جامعه مجازی تایپیست های ایران را شکل داده است. تایپایران با انجام موفق بیش از ۳۰۰۰ پروژه تایپی و کارآفرینی بیش از ۱۷۰۰ تایپیست توانسته است در مدت کوتاه گامی بلند در ایجاد اشتغالزایی، ارائه بستر مناسب برای انجام پروژه های تایپی و نیز تامین نیروی کار جهت مراکز تایپ و تکثیری بردارد.

Share

دیدگاه ها بسته شده است