بسیج داشجویی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحدتهران‌مرکزی برگزار میکند :
رویداد‌‌ملی‌ استارتاپ‌ویکندصنعتی با رویکرد صنعت در ایران

زمان : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
آدرس : تهران – بلوار اشرفی اصفهانی بالاتر از پونک -بلوار امام حسن -مجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی

بهمن ۲۳, ۱۳۹۵

رویداد‌‌ملی‌ استارتاپ‌ویکندصنعتی

بسیج داشجویی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحدتهران‌مرکزی برگزار میکند : رویداد‌‌ملی‌ استارتاپ‌ویکندصنعتی با رویکرد صنعت در ایران زمان : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ آدرس : تهران – بلوار اشرفی اصفهانی بالاتر از پونک -بلوار امام حسن -مجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی