اپلیکیشن ساز و سایت ساز

نام استارتاپ: بیت رایان

وب سایت: bitrayan.com

سال تاسیس: ۱۳۹۷

موضوع: خدمات برنامه نویسی

نام صاحب استارتاپ: عماد عابدینی

توضیح بیشتر:
ارائه خدمات طراحی و توسعه وب سایت ، طراحی و توسعه اپلیکیشن موبایل ، خدمات بازاریابی اینترنتی

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷

بیت رایان

نام استارتاپ: بیت رایان وب سایت: bitrayan.com سال تاسیس: ۱۳۹۷ موضوع: خدمات برنامه نویسی
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷

پوپش

نام استارتاپ: سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش وب سایت: Poopesh.com سال تاسیس: ۱۳۹۲ موضوع: طراحی و ساخت سایت