نام استارتاپ: هوم

وب سایت: .smarthoom.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: اینترنت اشیاء و خانه ای هوشمند

نام صاحب استارتاپ: مهدی طباطبایی

توضیح بیشتر:
امنیت، با ارزش است. اگر خیالمان از امنیت منزل راحت باشد میتوان خانه ی با آرامشی ساخت. خانه ی هوشمند هوم، آرامش را به شما هدیه می دهد. سنسورهای امنیتی هوم با استفاده از اینترنت اشیا کنترل همیشگی منزل را، از هرجای دنیا در اختیار شما قرار می دهند. با هوم دسته کلید خود را کنار بگذارید، همه ی کلیدها روی گوشی هوشمند شماست. با هوم بیشتر بدانید، کمتر نگران باشید.

دسامبر 8, 2017

هوم

نام استارتاپ: هوم وب سایت: .smarthoom.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: اینترنت اشیاء و خانه ای هوشمند