ام استارتاپ: دیتابین

وب سایت: databeen.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: تحلیل رفتار کاربران در برنامه ها و بازیهای موبایلی

نام صاحب استارتاپ: ندا مثنوی

توضیح بیشتر:
اولین سرویس تحلیل داده های موبایلی در ایران

دانلود کن، پیاده سازی کن، با تحلیل داده ها درآمدت رو افزایش بده

دسامبر 1, 2017

دیتابین

ام استارتاپ: دیتابین وب سایت: databeen.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: تحلیل رفتار کاربران در برنامه ها و بازیهای موبایلی