خبرخوان و گرداوری مطلب

نام استارتاپ: نیوزویت

وب سایت: newsvit.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: پایش اخبار

نام صاحب استارتاپ: سجاد زارع

توضیح بیشتر:
یکی از مهمترین مسائل موثر در تصمیم گیری مدیران دسترسی سریع و آسان به خبرهای مرتبط با سازمان است، نیوزویت با پایش دائمی بیش از ۱۲۰۰ رسانه، خبرگزاری و روزنامه، اخبار را استخراج کرده و به روابط عمومی ها کمک میکند تا موضع رسانه ها نسبت به سازمان خود را تحلیل نمایند. تعیین کلمات کلیدی، جستجوی مفهومی، تحلیل محتوا، بولتن ساز آنلاین، مقایسه فراوانی اخبار در رسانه ها و پایش روزنامه های کاغذی از قابلیت های نیوزویت است.

اکتبر 6, 2017

نیوزویت

نام استارتاپ: نیوزویت وب سایت: newsvit.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: پایش اخبار
ژانویه 1, 2016

دیجی‌فیدر

نام استارتاپ: دیجی‌فیدر وب سایت: digifeeder.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: تکنولوژی و فناوری اطلاعات