نام استارتاپ: دادسان

وب سایت: DADSUN.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: حقوقی

نام صاحب استارتاپ: فائزه روان بخش، رضا تقی زاده، محسن فرجی، فرشاد مصفا

توضیح بیشتر:
دادسان سامانه درخواست خدمات حقوقی است.
افرادی که نیاز به وکیل برای تنظیم قرارداد، مشاوره و یا وکالت دارند، کافیست مشکل حقوقی خود را در دادسان ثبت نمایند تا نظرات حقوقی وکلا را رایگان دریافت کنند. وکلایی که از طرف دادسان معرفی می شوند، در حوزه آن مشکل با تجربه و متخصص بوده و افراد می توانند وکلا را از لحاظ رزومه و دستمزد مقایسه کنند.

بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

دادسان

نام استارتاپ: دادسان وب سایت: DADSUN.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: حقوقی