نام استارتاپ: ویسما

وب سایت: visma.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: فروشگاه

نام صاحب استارتاپ: رضا حیدری

توضیح بیشتر:
فروش کارت هدیه از بهترین برندهای ایرانی (آنلاین و افلاین)

آبان ۲۸, ۱۳۹۵

ویسما

نام استارتاپ: ویسما وب سایت: visma.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: فروشگاه
مرداد ۲۹, ۱۳۹۵

تخفیف بازان

نام استارتاپ: تخفیف بازان وب سایت: takhfifbazan.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: سایت تخفیف و خرید گروهی
خرداد ۷, ۱۳۹۵

تخفیف بانک

نام استارتاپ: تخفیف بانک وب سایت: takhfifbank.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: تخفیف