نام استارتاپ: مکتوب

وب سایت: mymaktoob

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: رسانه اجتماعی

نام صاحب استارتاپ: مهدی سجادی

توضیح بیشتر:
مکتوب یک رسانه است ، رسانه ای که دو هدف را دنبال میکند . یکی افزایش آگاهی و دیگری تولید آگاهی.
دنیای ما پر شده است از رسانه هایی که دروغ پردازی میکنند ، تشخیص که چه چیزی حقیقت است و چه چیزی نیست دیگر ساده نیست . اما ما آن را ساده تر میکنیم ، مکتوب مطالب و حرفهایی را میزند و بازگو میکند که امتحان خود را پس داده اند. ما برگی از تاریخ ، ادبیات ، شعر،علم و … را برای شما ارسال میکنیم .
اما برای تولید آگاهی ما از همه ی نویسندگان حمایت میکنیم و برای مخاطبان مکتوب مطالبشان را بازگو میکنیم ، میتوانند نقد شوند ، کامل شوند و تکامل یابند.

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵
mymaktoob

مکتوب

نام استارتاپ: مکتوب وب سایت: mymaktoob سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: رسانه اجتماعی
فروردین ۳, ۱۳۹۴
badbadakmedia

بادبادک

نام استارتاپ: بادبادک وب سایت: badbadakmedia.com سال تاسیس: ۱۳۹۳ موضوع: مجله سبک زندگی آنلاین
آذر ۲۷, ۱۳۹۳
chibepazam

چی بپزم

نام استارتاپ: چی بپزم وب سایت: chibepazam.ir سال تاسیس: ۱۳۹۰ موضوع و شاخه فعالیت: آشپزی به روش نوین