نام استارتاپ: عطشان

وب سایت: atshan.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: فرهنگی و مذهبی

نام صاحب استارتاپ: سجاد رحمانی

توضیح بیشتر:
عطشان سامانه ای است که با در نظر گرفتن موقعیت کنونی شخص نزدیک ترین اماکن مذهبی و یا مراسم های مذهبی را به او پیشنهاد میدهد.
هدف از عطشان کسب درآمد نیست و صرفا جهت گسترش مباحث دینی در جامعه میکوشد و شاید بتوان عطشان را استارتاپ اجتماعی نامید.
در این راه خوشحال خواهیم شد ما را از انتقادات خود بهره مند سازید و یا چنانچه علاقه مند به همکاری در این زمینه هستید با ما تماس بگیرید.

ژانویه 28, 2017

عطشان

نام استارتاپ: عطشان وب سایت: atshan.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: فرهنگی و مذهبی