نام استارتاپ: زمیک

وب سایت: zemik.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: املاک

نام صاحب استارتاپ: رضا معدنی

توضیح بیشتر:
نیاز به گشتن در سطح شهر نیست.در زمیک خانه ، دفتر ، اتاق ، ویلا و… به شکلی نوین و کامل نشان داده می شود.پس همانجا که هستید بنشینید و در آرامش ، با زمیک آنچه میخواهید بیابید.

آبان ۱, ۱۳۹۵

زمیک

نام استارتاپ: زمیک وب سایت: zemik.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: املاک