نام استارتاپ: بیمه‌بازار

وب سایت: bimebazar.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: مشاوره، مقایسه و خرید آنلاین بیمه 

نام صاحب استارتاپ: محمدصادق منتظری

توضیح بیشتر:
اولین سایت ایرانی با امکان مقایسه و خرید آنلاین بیمه نامه از چندین شرکت بیمه با امکان مشاوره ی تلفنی.

شهریور ۲۳, ۱۳۹۵
bimebazar

بیمه‌بازار

نام استارتاپ: بیمه‌بازار وب سایت: bimebazar.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: مشاوره، مقایسه و خرید آنلاین بیمه