نام استارتاپ: تخفیف بازان

وب سایت: takhfifbazan.com

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: سایت تخفیف و خرید گروهی

نام صاحب استارتاپ: رضا ناظمی زاده

توضیح بیشتر:
سایت تخفیف بازان ارایه کننده تخفیف های روزانه در استان فارس (شیراز) از کالا ها و خدمات است که با رویکرد ایجاد بستری جهت تعامل مشتریان و صاحبین مشاغل است که بدون واسطه و به صورت هدفمند فعالیت میکند.

مرداد ۲۹, ۱۳۹۵
takhfifbazan

تخفیف بازان

نام استارتاپ: تخفیف بازان وب سایت: takhfifbazan.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: سایت تخفیف و خرید گروهی
خرداد ۷, ۱۳۹۵
takhfifbank

تخفیف بانک

نام استارتاپ: تخفیف بانک وب سایت: takhfifbank.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: تخفیف