Warning: escapeshellarg() has been disabled for security reasons in /home/adminstw/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/ImageMagick.php on line 161

Warning: escapeshellarg() has been disabled for security reasons in /home/adminstw/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/ImageMagick.php on line 235

Warning: escapeshellarg() has been disabled for security reasons in /home/adminstw/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/ImageMagick.php on line 236

Warning: escapeshellarg() has been disabled for security reasons in /home/adminstw/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/GraphicsMagick.php on line 123

Warning: escapeshellarg() has been disabled for security reasons in /home/adminstw/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/GraphicsMagick.php on line 182

Warning: escapeshellarg() has been disabled for security reasons in /home/adminstw/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/GraphicsMagick.php on line 183

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 6882 bytes written, possibly out of free disk space in /home/adminstw/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/adminstw/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 135

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/adminstw/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 135
لیگ اینترنت اشیاء برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود | استارتاپ شو

لیگ اینترنت اشیاء برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود

یک دو سه
دسامبر 1, 2017
دورهمی تخصصی علاقمندان به اینترنت اشیاء
دسامبر 2, 2017

لیگ اینترنت اشیاء برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود

یگ اینترنت اشیاء برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود

مرکز نوآوری اینترنت اشیاء (آیوتیک)، لیگ IOT ایران را باهدف شناسایی تیم‌های توانمند شهرستانی در حوزه هوشمندسازی و ارایه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء(IOT) برای اولین بار در مناطق مختلف کشور برگزار می‌کند.

این لیگ که در مناطق شمال غرب، جنوب، غرب، شرق و شمال و مرکز کشور برگزار می شود، با آموزش مباحث تجاری به منظور آماده‌سازی تیم‌ها و ایجاد زمینه دانشی و اطلاعاتی مناسب درباره موضوعات مورد رقابت میان تیم‌ها در قالب یک پیش رویداد آغاز می شود و به تیم ها فرصت داده می شود در بازه زمانی ۱۰ روزه روی ایده خود کارکنند و در نهایت روز مسابقه ایده یا محصول خود را مقابل داوران و سرمایه گذاران ارایه نمایند.

موضوعات اصلی مورد رقابت در لیگ بهینه‌سازی مصرف انرژی، شهر هوشمند، خانه هوشمند و هوشمندسازی حمل‌و‌نقل می باشد.

پس از برگزاری موفق لیگ منطقه شمال غرب کشور، لیگ منطقه غرب کشور به میزبانی شهر همدان و دانشگاه بوعلی سینا برگزار خواهد شد. گفتنی است پیش رویداد لیگ در منطقه غرب ۱۶ آذرماه خواهد بود.

علاقمندان جهت ثبت‌نام و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت www.iotic.ir  و یا به نشانی https://evnd.co/QgNqT مراجعه نمایند.

Share

دیدگاه ها بسته شده است