نام استارتاپ: کندوتک

وب سایت: candotex.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: فناوری اطلاعات و کامپیوتر

نام صاحب استارتاپ: زهرا رئیس جعفری

توضیح بیشتر:
سفارش انجام پروژه و پایان نامه لاتک و زی پرشین

Share

دیدگاه ها بسته شده است