نام استارتاپ: شهر فردا

وب سایت: fardacity.com

سال تاسیس:۱۳۹۴

موضوع: خدمات رسانی

نام صاحب استارتاپ: حسین جلیلی

توضیح بیشتر:
این سایت محلی برای معرفی (کسب و کار ها )و (اتفاقات و رویداد های) کشور می باشه و هم اکنون نیز در حال توسعه امکانات و ارائه خدماتی بهتر و متفاوت تر میباشیم .

Share

دیدگاه ها بسته شده است