نام استارتاپ: همکارینه – بستر آنلاین استخدام

وب سایت: hamkarine.com

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: بستر آنلاین استخدام
نام صاحب استارتاپ: میثم پاسداری

توضیح بیشتر:
این سرویس به جهت جذب نیروی مناسب برای شرکت ها و از طرفی استقرار کارجویان در موقعیت های شغلی مناسب ایجاد گردیده است. هدف همکارینه ارائه مجموعه ابزارهای حرفه ای به کارجویان و شرکت ها است تا بتوانند به خوبی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
به زودی از امکانات جدید و شگفت انگیز همکارینه رو نمایی خواهد شد.

Share

دیدگاه ها بسته شده است