نام استارتاپ: بانک اطلاع رسانی مصالح ساختمانی

وب سایت: gbi.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۲

موضوع و شاخه فعالیت: بانک اطلاعاتی ، نمایشگاه

نام صاحب استارتاپ: امیر شریفی

توضیح بیشتر:
نمایشگاه مجازی صنعت ساختمان ایران .

Share

دیدگاه ها بسته شده است