نام استارتاپ: کالج – اپلیکیشن دانشجویان

وب سایت: kalejapp.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: شبکه اجتماعی دانشجویان

نام صاحب استارتاپ: مهدی فرقانی فرد

توضیح بیشتر:
ابزار و امکانات حیاتی برای ارتباط بهتر و زیادتر دانشجویان در این اپلیکیشن موجود است.
کتابخانه: مجموعه بزرگی از کتب دانشگاهی
استادشناسی: امتیاز و رتبه بندی اساتید هر دانشگاه توسط خود دانشجویان
تبادل کتاب:فروش یا اهدا کتاب های استفاده شده
پرسش و پاسخ: سوالات درسی و غیردرسی
صدای دانشجو: انتقادات و اعتراضات و تقدیر های دانشجویان از مسئولین و دانشگاه در این قسمت

Share

دیدگاه ها بسته شده است