نام استارتاپ: نظربازار

وب سایت: NazarBazaar.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: بستر تحقیقات بازار آنلاین

نام صاحب استارتاپ: ابراهیم اسکندری

توضیح بیشتر:
در نظر بازار کاربران بابت پاسخگویی به سوالات کسب و کارها اعتبار دریافت می کنند و کسب و کار ها هم سریع تر و راحت تر به نظرات گروه هدفشان میرسند.

Share

دیدگاه ها بسته شده است