نام استارتاپ: پُرس‌لاین

وب سایت: porsline.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: انجام آنلاین تحقیقات بازار، ارزیابی‌های سازمانی و مطالعات دانشگاهی

نام صاحب استارتاپ: حمیدرضا نظری

توضیح بیشتر:
مدیران، کارآفرینان و دانشجویان به کمک پُرس‌لاین می‌توانند یک نظرسنجی، فرم یا پرسشنامه را ایجاد و طراحی کنند، آن‌را در شبکه‌های اجتماعی مختلف ارسال کنند و در همان بستر نتایج را دریافت کنند و گزارشات آماری دریافت کنند.

Share

دیدگاه ها بسته شده است