نام استارتاپ: ثبت‌یار

وب سایت: sabtyar.com

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: خدمات ثبت شرکت

نام صاحب استارتاپ: حسین خواجه محمود

توضیح بیشتر:
ارائه خدمات ثبتی و حقوقی به شرکت ها و اشخاص متقاضی ثبت و راه اندازی شرکت

Share

دیدگاه ها بسته شده است