نام استارتاپ: سرویس کار آنلاین

وب سایت: servicekaronline.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: خدمات فنی و ساختمانی منزل

نام صاحب استارتاپ: امیر زارعی

توضیح بیشتر:
اپلیکیشن سرویس کا انلاین مخصوص شهر مشهد می باشد و کار بر می تواند با ثبت درخواست خدمات سرویس کار مورد نظر خود را پیدا کند

Share

دیدگاه ها بسته شده است