نام استارتاپ: بادپا

وب سایت: badpa.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: حمل و نقل بین شهری . حمل خودرو . حمل اسباب و اثاثیه

نام صاحب استارتاپ: علیرضانوری

توضیح بیشتر:
حوزه فعالیت وبسایت بادپا / خدمات حمل و نقل بین شهری ، حمل و جابجائی خودرو (شهری و بین شهری) ، حمل و جابجائی اسباب و اثاثیه (شهری و بین شهری)

اسفند ۹, ۱۳۹۶

بادپا

نام استارتاپ: بادپا وب سایت: badpa.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: حمل و نقل بین شهری . حمل خودرو . حمل اسباب و اثاثیه
آذر ۲۵, ۱۳۹۶

تاپ‌دی

نام استارتاپ: Topdi وب سایت: .topdi-co.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: سامانه هوشمند حمل و نقل
آبان ۱, ۱۳۹۶

آسان‌بار

نام استارتاپ: آسان‌بار وب سایت: asanbar.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: تکنولوژی و حمل و نقل
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

بارینو

نام استارتاپ: بارینو وب سایت: barino.camva.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: حمل و نقل