نام استارتاپ: بادپا

وب سایت: badpa.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: حمل و نقل بین شهری . حمل خودرو . حمل اسباب و اثاثیه

نام صاحب استارتاپ: علیرضانوری

توضیح بیشتر:
حوزه فعالیت وبسایت بادپا / خدمات حمل و نقل بین شهری ، حمل و جابجائی خودرو (شهری و بین شهری) ، حمل و جابجائی اسباب و اثاثیه (شهری و بین شهری)

Share

دیدگاه ها بسته شده است