سرویس های آنلاین

نام استارتاپ: دنیته

وب سایت: denitte.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: مبلمان پیشرفته اداری بصورت DIY

نام صاحب استارتاپ: مسعود آقابیک

توضیح بیشتر:
دنیته یک نوآوری در صنعت مبلمان اداری است. سادگی در عین تنوع, مینیمال و مدرن بودن, و از همه مهمتر بسته بندی و مونتاژ آسان (بصورت DIY) شاخصه دنیته است.

اسفند ۱۵, ۱۳۹۵

دنیته

نام استارتاپ: دنیته وب سایت: denitte.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: مبلمان پیشرفته اداری بصورت DIY
اسفند ۱۴, ۱۳۹۵

بامینا

نام استارتاپ: بامینا وب سایت: bamina.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: آرایشگاه
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

نوبتیک

نام استارتاپ: نوبتیک وب سایت: nobatic.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: مدیریت نوبت دهی مشتریان
شهریور ۲۳, ۱۳۹۵

تیم‌کمپ

نام استارتاپ:  تیم‎کمپ وب سایت: teamcamp.me سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: SaaS – Team Management