نام استارتاپ: فیلم تبدیل

وب سایت: filmtabdil.com

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: خدمات صوتی و تصویری

نام صاحب استارتاپ: امیر قویدل

توضیح بیشتر:
اولین سرویس تخصصی تبدیل و ترمیم فیلم و عکسهای قدیمی در ایران

Share

دیدگاه ها بسته شده است