شبکه های اجتماعی

نام استارتاپ: بیزینس تار

وب سایت: businesstar.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: کسب و کار

نام صاحب استارتاپ: قهرمان همتی

توضیح بیشتر:
بیزینس تار یک شبکه کسب و کار هست که علاوه بر معرفی و برجسته کردن کسب و کار های خرد،تلاش می کند تا با فراهم کردن ارتباط بین صاحبان کسب و کار و همچنین ارائه سرویس های مختلف باعث رونق بیشتر کسب و کار ها شود.

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶

بیزینس تار

نام استارتاپ: بیزینس تار وب سایت: businesstar.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: کسب و کار
فروردین ۶, ۱۳۹۶

نانوکارت

نام استارتاپ: نانوکارت وب سایت: nanocard.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: دیجیتال سازی کسب و کارهای سنتی
بهمن ۲, ۱۳۹۵

یونش

نام استارتاپ: یونش وب سایت: unesh.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: آموزش
بهمن ۲, ۱۳۹۵

کافه بوک

نام استارتاپ: کافه بوک وب سایت: kafebook.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: معرفی کتابِ خوب – کتاب و کتاب خوانی
دی ۲۶, ۱۳۹۵

سوشال‌‌کارت

نام استارتاپ: کارت اجتماعی وب سایت: .socialcard.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: احراز هویت در شبکه های اجتماعی
دی ۱۷, ۱۳۹۵

آی لوک

نام استارتاپ: آی لوک وب سایت: ilook.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: شبکه های اجتماعی بر مبنای علاقمندی
آذر ۲۹, ۱۳۹۵

سالم زیستی

نام استارتاپ: سالم زیستی وب سایت: salemzisti.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: زندگی سالم نام صاحب استارتاپ: انسیه ایمانپور
آذر ۱۰, ۱۳۹۵

سونت‌اینفو

نام استارتاپ: : مرکز تخصصی شبکه های اجتماعی وب سایت : sonetinfo.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: شبکه و پیام رسان های اجتماعی
آبان ۳۰, ۱۳۹۵

آرت سوق

نام استارتاپ: آرت سوق وب سایت: artsoogh.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: اقتصاد دانش بنیان – شبکه اجتماعی کسب و کار با گرایش فروشگاهی
آبان ۲۶, ۱۳۹۵

همسا

نام استارتاپ: همسا وب سایت: hamsaa.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: خلاقیت، ایده پردازی
آبان ۱۲, ۱۳۹۵

واسط

نام استارتاپ: واسط وب سایت: va3t.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: فین تک
آبان ۲, ۱۳۹۵

ایزی‎بازار

نام استارتاپ: ایزی بازار وب سایت: ezbazaar.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: مدیریت شبکه های اجتماعی