نام استارتاپ: ایزی بازار

وب سایت: ezbazaar.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: مدیریت شبکه های اجتماعی

نام صاحب استارتاپ: آرش فراهانی

توضیح بیشتر:
ایزی بازار پلتفرم جامع مدیریت صفحات اینستاگرام  برای کسب و کار ها است که با ابزار های مناسب و دانش روز دنیا با هدف کسب بیشترین بازدهی و آسان تر شدن کارهای مدیریتی صفحه های اینستاگرام به وجود آمده است .

Share

دیدگاه ها بسته شده است