ورزش، بهداشت و سلامت

نام استارتاپ: دکتربادی

وب سایت: drbody.ir

سال تاسیس:۱۳۹۴

موضوع: سلامت و تناسب اندام

نام صاحب استارتاپ: بهنام جعفری فائق

توضیح بیشتر:
با دکتربادی به اندام دلخواه خود برسید

بهمن ۹, ۱۳۹۵

دکتربادی

نام استارتاپ: دکتربادی وب سایت: drbody.ir سال تاسیس:۱۳۹۴ موضوع: سلامت و تناسب اندام
آبان ۱۷, ۱۳۹۵

ایجنت‎یاب

نام استارتاپ: ایجنت‎یاب وب سایت: agentyab.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: بازیکنان و مدیر برنامه ها
شهریور ۴, ۱۳۹۵

طنابچه

نام استارتاپ: طنابچه وب سایت: tanabche.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: ورزشی
تیر ۱۱, ۱۳۹۵

فیت شیپ

نام استارتاپ: فیت شیپ وب سایت: fitshape.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: تناسب اندام و سلامتی