نام استارتاپ: دکتربادی

وب سایت: drbody.ir

سال تاسیس:۱۳۹۴

موضوع: سلامت و تناسب اندام

نام صاحب استارتاپ: بهنام جعفری فائق

توضیح بیشتر:
با دکتربادی به اندام دلخواه خود برسید

Share

دیدگاه ها بسته شده است