شبکه های اجتماعی

نام استارتاپ: ایزی بازار

وب سایت: ezbazaar.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: مدیریت شبکه های اجتماعی

نام صاحب استارتاپ: آرش فراهانی

توضیح بیشتر:
ایزی بازار پلتفرم جامع مدیریت صفحات اینستاگرام  برای کسب و کار ها است که با ابزار های مناسب و دانش روز دنیا با هدف کسب بیشترین بازدهی و آسان تر شدن کارهای مدیریتی صفحه های اینستاگرام به وجود آمده است .

آبان ۲, ۱۳۹۵
ezbazaar

ایزی‎بازار

نام استارتاپ: ایزی بازار وب سایت: ezbazaar.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: مدیریت شبکه های اجتماعی
مهر ۲۸, ۱۳۹۵
umekhane

یومی‎خانه

نام استارتاپ: یومی‎خانه وب سایت: umekhane.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: دکوراسیون و معماری
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
manammikham

منم میخوام

نام استارتاپ: منم میخوام وب سایت: manammikham.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: شبکه ارتباطی بین طراحان، تولیدکنندگان و مشتریان محصولات هنری-صنعتی
تیر ۲۵, ۱۳۹۵
ponila

پونیلا، دنیای علاقه ها

نام استارتاپ: پونیلا، دنیای علاقه‌ها وب سایت: ponila.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: پیشنهاددهنده محتوای فارسی و شبکه اجتماعی
بهمن ۹, ۱۳۹۴
skillema

skillema

نام استارتاپ: skillema وب سایت: skillema.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: شبکه اجتماعی تخصصی برای اشتراک، یادگیری و ارتقاء هنر و مهارت های کاربران
شهریور ۱, ۱۳۹۴
nudes

نودز

نام استارتاپ: نودز وب سایت: nodes.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: بستری برای خواندن و خوانده شدن