نام استارتاپ: تیکخوان

وب سایت: tikkhan.com

سال تاسیس: ۱۳۹۳

موضوع: کمک آموزشی

نام صاحب استارتاپ: ستایش فرد – دهقانی

توضیح بیشتر:
اولین وتنهاترین سامانه تصحیح آنلاین پاسخ برگ های چهارگزینه ای است که در همان لحظه به شما گزارش می دهد.شما به صورت سنتی ( با کاغذ و مداد ) آزمون را انجام می دهید و ما به صوزت آنلاین تصحیح می کنیم و در کسری از ثانیه گزارش را در اختیارتان می دهیم.

Share

دیدگاه ها بسته شده است