نام استارتاپ: پولچه

وب سایت: poolche.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: برون سپاری اجتماعی ( Crowdsourcing)

نام صاحب استارتاپ: توسعه فناوری ارکان

توضیح بیشتر:
پولچه مارکت خدمات حرفه ای و خلاقانه است که خدمات آن توسط مردم و با قیمت پایه ده هزارتومان عرضه می شود. پولچه این امکان را به افراد می دهد مهارت ها و امکانات خود را به اشتراک بگذارند.

Share

دیدگاه ها بسته شده است