نام استارتاپ: ۱۱۲۵

وب سایت:  http://1125.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۱

موضوع: آموزش و پژوهش گردشگری

نام صاحب استارتاپ: میلاد فرزانه

توضیح بیشتر:
۱۱۲۵ | سایتی برای دانشجویان گردشگری

سال ۹۱ بود که ایده های اولیه ۱۱۲۵ با هدف راهنمایی و کمک به دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی شکل گرفت. با توجه به نیاز بسیاری از دانشجویان این رشته، بزودی مورد استقبال قرار گرفت و در مدت کوتاهی توانست به مرجع شناخته شده ای در این زمینه تبدیل شود. هم اکنون بعد از گذشت حدود ۴ سال، کمتر دانشجوی گردشگری است اسم که ۱۱۲۵ به گوشش نخورده باشد.
۱۱۲۵ به شما در زمینه آموزش، مشاوره و پژوهش گردشگری کمک میکنه!

Share

دیدگاه ها بسته شده است