نام استارتاپ: abarmodir

وب سایت: abarmodir.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: ابزارهای مدیریت کنترل

نام صاحب استارتاپ: کریم کنعانی

توضیح بیشتر:
معرفی و ارائه ابزارهای دیجیتالی مدیریت کنترل کیفیت – کنترل موجودی و انبارداری و مدیریت کنترل ابزار دقیق

Share

دیدگاه ها بسته شده است