نام استارتاپ: اتوسازه

وب سایت: autosaze.com

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: تهیه آنلاین نقشه های مهندسی سازه ها – رایانش ابری

نام صاحب استارتاپ: مرتضی حیدری

توضیح بیشتر:
اتوسازه تهیه نقشه های سازه های بتنی را برای مهندسین سازه سریعتر و با هزینه ای معقول تر انجام می دهند.

Share

دیدگاه ها بسته شده است