نام استارتاپ: بازآرتچه

وب سایت: bazartche.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: بازار آنلاین خرید و فروش صنایع دستی
نام صاحب استارتاپ: عاطفه داوریان

توضیح بیشتر:
بازآرتچه بازار آنلاین خرید و فروش محصولات دست ساز هنری است و یک فریم ورک شامل اپلیکیشن موبایل و وب سایت می باشد و بستری را فراهم آورده است تا هنرمندان بتوانند دست سازه خود را بدون واسطه به مشتری نهایی معرفی کرده و بفروشند و سهم بیشتری از فروش را نصیب خود کنند.
بازآرتچه یک کسب و کار خدماتی آنلاین است که خدمات خود را به سازندگان محصولات دست ساز هنری و مردم  ارائه می دهد.
با استفاده از این بازار آنلاین هنرمندان می توانند بدون محدودیت زمانی و مکانی در هر ساعت از شبانه روز و هرکجای میهن عزیزمان چه در شهر ها و چه در روستا ها محصول خود را برای فروش به مشتریان عرضه کنند.

Share

دیدگاه ها بسته شده است