نام استارتاپ: دیپ‌انگلیش

وب سایت: deepenglish.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: یادگیری سریع زبان انگلیسی به وسیله ی داستانهای واقعی و جذاب

نام صاحب استارتاپ: سید امین خندان

توضیح بیشتر:

✔ مکالمه زبان انگلیسی را اتوماتیک، بدون فکر کردن یاد بگیرید.

✔ خودتان را آموزش دهید که مکالمات سریع انگلیسی را درک کنید.

✔ به سرعت، بدون لهجه، طبیعی، و به نرمی صحبت کنید.

✔ با اطمینان خاطر با دیگران ارتباط برقرار کنید

Share

دیدگاه ها بسته شده است