نام استارتاپ: فرامفید

وب سایت: .faramofid.com

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: آموزش ویدئویی

نام صاحب استارتاپ: امیر نجفی

توضیح بیشتر:
فرامفید به ارائه محتوای ویدئویی ارزان، کوتاه و کاربردی می پردازد.

Share

دیدگاه ها بسته شده است