نام استارتاپ: هندونه (اتوماسیون صندوق فروش)

وب سایت: hendone.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: اتوماسیون صندوق فروش

نام صاحب استارتاپ: امیر کریمی

توضیح بیشتر:
اولین اتوماسیون صندوق فروش با قابلیت کنترل کامل فروشگاه از راه دور

Share

دیدگاه ها بسته شده است