نام استارتاپ: اینفورمیکال

وب سایت: informical.com

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: اطلاع رسانی رویدادهای علمی ، فرهنگی و هنری کشور

نام صاحب استارتاپ: پدرام داراپناه

توضیح بیشتر:
اینفورمیکال سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری کشور است که در این سامانه می‌توانید رویداد خودتان را پیگیری ثبت و اطلاع‌رسانی کنید. تمرکز اینفورمیکال بر ثبت و اطلاع‌رسانی می‌باشد و فرایند ثبت‌نام از طریق سایت اصلی رویداد مربوطه صورت می‌گیرد. رویدادهای اینفورمیکال از طریق سایت و اپلیکیشن اندرویدی قابل دسترسی است.

Share

دیدگاه ها بسته شده است