نام استارتاپ: کارگرین

وب سایت: kargarin.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: اپلیکیشن عمرانی ساختمانی خدماتی و صنعتی

نام صاحب استارتاپ: اصلان هادیپورفرد

توضیح بیشتر:
سازماندهی نیروهای کارگری روزمزد و پایگاهی برای ثبت مشاغل ثابت و سیار ساختمانی و عمرانی و خدماتی و صنعتی و نمایش محصولات و نمونه کارهای آنها و تعامل با کارفرمایان و مهندسان

Share

دیدگاه ها بسته شده است