نوامبر 10, 2014

۵ نشانه شکست شرکت های نوپای اینترنتی

وقتی به عنوان یک کارآفرین در حوزه اینترنت شروع به فعالیت می کنیم ، امیدهای زیادی برای به ثمر نشستن آن داریم ، با توجه به اینکه بحث استارت آپ ها ( شما بخوانید شرکت های نوپا اینترنتی) جدیدا بسیار مورد توجه قرار گرفته است ، سیر زیادی از مدیران […]