نام استارتاپ: لیوکس

وب سایت: LiooX.com

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: شبکه اجتماعی اشتراک ایده

نام صاحب استارتاپ: شرکت پرگاس مدیا

توضیح بیشتر:
لیوکس شبکه اجتماعی هوشمندیست
متمرکز بر غنای محتوا و خلاقیت اعضا
از طریق تولید قوی و سریع ایده
با استفاده از تصاویر و شخصی سازی آن

Share

دیدگاه ها بسته شده است