نام استارتاپ: ماهگون

وب سایت: mahgun.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: مارکت هنرمندان

نام صاحب استارتاپ: سینا حسین زاده

توضیح بیشتر:
ماهگون به هنرمندان این امکان را می دهد تا فروشگاه خود را در یک مارکت متمرکز داشته باشند. بستری که در آن می توانند به طور مستقیم فروش انجام دهند و تمام امکانات مدیریت فروش و یکپارچه سازی آن با شبکه های اجتماعی متعدد خود را دارند. مدیریت جشنواره، مدیریت تخفیف و میزان بازدید از فروشگاه تنها چند نمونه از امکانات پنل مدیریتی فروشگاه ها است.

Share

دیدگاه ها بسته شده است