نام استارتاپ: مهمه

وب سایت: Moheme.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: مسئولیت اجتماعی- نوآوری اجتماعی

نام صاحب استارتاپ: میلاد جعفری – سعیده نیک‌فردین

توضیح بیشتر:
مهمه به عنوان یکی از اولین استارت‌آپ‌های مبتنی بر نوآوری اجتماعی، بستری‌ست برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی فردی و سازمانی از طریق ایجاد کمپین در ابعاد، موضوعات، مناطق

Share

دیدگاه ها بسته شده است